Naudojimosi taisyklės - Prestėja

Kategorijos

Informacija

Gamintojai

Perkamiausios

 • Niko kaminų sistemos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir UAB Prestėja (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė).

1.2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Registracijos sąlygos

2.1. Pirkti Parduotuvėje galima atlikus registracijos procedūrą, užpildžius formos laukelius ir tokiu būdu pateikus duomenis apie save (toliau – Duomenys) Pardavėjui.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis.

2.3. Pirkėjui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis.

2.4. Pirkėjas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Pardavėjas, atsako už bet kokios informacijos ir Duomenų, reikalingų perkant Parduotuvėje, slaptumą.

2.5. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Duomenimis perkant Parduotuvėje.

2.6. Įvesdamas užsakymo informaciją ir pateikdamas Pardavėjui savo Duomenis, Pirkėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Pardavėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Pirkėjo asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros bei statistikos tikslams.

2.7. Pardavėjas turi teisę bet kada, Pirkėjui nesilaikantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve, taip pat turi teisę nutraukti parduotuvės veiklą.

2.8. Pardavėjas turi teisę visais atvejais ir be išankstinio pranešimo, Pirkėjui nesilaikantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų, panaikinti Pirkėjo registraciją bei sunaikinti visus Pirkėjo registracijos metu gautus Duomenis.

2.9. Pirkėjo Duomenų saugumą užtikrina saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Įsipareigojame, kad Duomenys, keliaudami tarp Pirkėjo kompiuterio ir serverio, nebus perskaityti arba pakeisti trečių šalių.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų, o atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, nenaudota, nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės bei nepraradusi prekinės išvaizdos. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis ir Dovanas įsigytas kartu su Preke. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes.

4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis Parduotuve.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.3 Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

7. Siuntimas ir pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą arba nurodyti, kad prekę atsiims nurodytame įmonės sandėlyje (atsiėmimas sandėlyje yra nemokamas).

7.2. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliota logistikos įmonė visoje Lietuvos teritorijoje.

7.3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 3-30 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo dienos, išskyrus tuos atvejus kai prekės nėra Pardavėjo sandėlyje. 

Prekės pristatomos su 12t, 15t ir 18t bendrosios masės sunkvežimiais, turinčiais hidraulinį liftą ir palečių vežimėlį. Pirkėjui būtina tinkamai įvertinti tokio sunkiasvorio transporto privažiavimo prie sklypo bei manevravimo galimybes. Pirkėjas turi pasirūpinti tinkamu privažiavimo keliu iki Prekių iškrovimo vietos. Prekėms iškrauti turi būti paruošta aikštelė lygiu ir tvirtu pagrindu. Prekės iš automobilio iškraunamos hidraulinio lifto pagalba.

Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

Prekių kiekį, kokybę (išorinę prekių išvaizdą) ir komplektiškumą Pirkėjas privalo patikrinti Prekių priėmimo metu, dalyvaujant kurjeriui. Pastebėjus Prekių komplektiškumo neatitikimus ar defektus, nedelsdami apie tai pasakykite prekes atvežusiam kurjeriui ir telefonu informuokite Pardavėją.
Siuntos pristatymo dokumente pažymėkite, kad yra Prekių komplektiškumo trūkumų ar Prekių pažeidimų (jei tokių būtų), kartu su kurjeriu užpildydami defektinį aktą.
Prekių pažeidimus taip pat užfiksuokite ir nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos pretenzijos nagrinėjimo procedūrai.
Pretenzija dėl Prekių kiekio, kokybės (išorinės prekių išvaizdos) ir komplektiškumo turi būti pateikta Prekių gavimo dieną elektroniniu paštu info@presteja.lt. Gavus Prekes po 15:00 val. ir nustačius Prekių komplektiškumo neatitikimus ar defektus, bet nespėjus surašyti pretenzijos Prekių gavimo dieną, pretenzijos pateikimo laikas Pardavėjui yra perkeliamas į sekančią darbo dieną.

7.4. Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

7.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.6. Jei siuntą priims ne pats Pirkėjas, Pirkėjas privalo pildydamas užsakymo informaciją papildomos informacijos laukelyje nurodyti siuntą priimsiančio asmens Vardą Pavardę, telefono numerį ar kitą informaciją reikalingą prekės pristatymui.

7.7. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis priklauso nuo prekių svorio bei užsakymo sumos ir yra pateikiamas Pirkėjui išankstinėje sąskaitoje suformavus užsakymą.

7.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.9. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu suniokotoje pakuotėje, taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės ir pan.

7.10. Pristačius prekes Klientui pažeistoje pakuotėje, Klientas privalo pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba dalyvaujant kurjeriui surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Visais kitais atvejais Pardavėjas nėra atsakingas dėl Prekių pažeidimų.

7.11. Pirkėjas, pastebėjęs, jog siuntoje prekės yra netinkamos kokybės, pažeistos, įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjui per 1 darbo dieną nepareiškus pastabų dėl akivaizdžių prekės trūkumų (jeigu tokių yra), laikoma, kad buvo pristatyta tinkamos kokybės.

8. Keitimas ir grąžinimas

8.1. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas neinformavo pirkėjo apie prekės kokybės trūkumus jos pardavimo metu, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:

 • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
 • atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 • per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
 • vienašališkai reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

8.2. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę pakeisti nusipirktą prekę pirkimo vietoje analogiška preke. Prekės išvaizda pavaizduota nuotraukoje gali 100% neatitikti prekės realios išvaizdos. 

 • Grąžinama prekė nebuvo pagaminta pagal specialius Jūsų nurodymus arba aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms (pvz., pagal Jūsų nurodymus sumaišyti dažai, supjaustyta mediena ir pan.);

8.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti prekes, vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis. Sutarčių, kurių negalima atsisakyti sąrašas pateiktas CK 6.228 (10) str. 2 d. 

8.4. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Negrąžinama prekė:

 • buvo pagaminta pagal specialius Pirkėjo nurodymus arba aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms (pvz., pagal Jūsų nurodymus sumaišyti dažai, supjaustyta mediena, individualiai užsakomi gaminio matmenys ir pan.); 
 • nuolat nesandėliuojama, prekė buvo atvežta klientui pageidaujant iš gamintojo sandėlio spec. užsakymu; 
 • jei atsirado prekės pažeidimas dėl kliento kaltės.

8.5. Grąžinant ar keičiant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • grąžinant ar keičiant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo-keitimo dokumentą, kuris Jums pateikiamas kartu su preke.

8.6. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų, o atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, nenaudota, nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės bei nepraradusi prekinės išvaizdos. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis ir Dovanas įsigytas kartu su Preke. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. Sumokėti pinigai bus grąžinti į sąskaitą iš kurios buvo mokėta už prekę, per 14 dienų nuo prekių grąžinimo dienos į parduotuvę, o kurjeriu grąžinamų prekių atveju - nuo grąžinamų prekių pristatymo į sandėlį dienos.

8.7. Prekės gali būti grąžinamos kreipiantis žodžiu arba raštu į UAB Prestėja parduotuvę Dubysos g. 31, Klaipėda. Kreipiantis raštu rekomenduojama naudotis rašytinio prašymo dėl kokybiškos prekės grąžinimo forma (PDF formatu). 

9. Garantinės sąlygos

9.1. Visoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos.

9.2. Kiekvieno gamintojo siūlomos garantinės sąlygos skiriasi, tačiau kiekvienas gamintojas reikalauja, kad:

 • Pirkėjas įsigydami prekę turi užtikrinti, kad ji bus naudojama pagal paskirtį. Šių sąlygų vykdymas priklauso nuo pasirinktos prekės.
 • Pirkėjas turi užtikrinti, kad bus naudojamos originalios gamintojo tiekiamos atsarginės dalys, kadangi gamintojas negali būti atsakingas už analogiškų gamintojų tiekiamas dalis.
 • Pirkėjas prekę turi naudoti tik pagal rekomendacijas, išdėstytas įrangos naudojimo vadove priklausomai nuo pasirinktos prekės.

9.3. Prekių kokybės garantija suteikiama visoms mūsų presteja.lt prekėms. Ši garantija dar vadinama teisine arba gamykline garantija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymą trunka 24 mėn. nuo prekės įsigijimo dienos. Gamintojo garantija fiziniams asmenims galioja 24 mėnesius, o juridiniams asmenims – 12 mėnesių garantija. Galima papildoma (komercinė) garantija, kurią prekei suteikia jos gamintojas. Kiekvieno gamintojo siūlomos garantinės sąlygos skiriasi, tačiau tam tikri reikalavimai yra bendriniai. 

9.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.ltPrašymus ar skundus dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

10. Atsakomybės apribojimas

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų Duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų Duomenų klaidingumo ar netikslumo.

10.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų Parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės Duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės Duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad Duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir Duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais Duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo Duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie parduotuvės Duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu nurodytu Duomenyse. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

11.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Pirkėjui kopijos buvimas Pardavėjo serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

12.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Parduotuvės nurodytais kontaktiniais adresais.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

12.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.