Atlas EPO-S epoksidinis rišiklis - Prestėja

GRINDŲ LYGINIMO MIŠINIAI

Informacija

Gamintojai

Perkamiausios

  • Niko kaminų sistemos

Sumažinta kaina!

-12%

Atlas EPO-S epoksidinis rišiklis

Tik internetu

Atlas EPO-S epoksidinis rišiklis

Nauja prekė

ATLAS

Atlas EPO-S epoksidinis rišiklis

Rišiklis ATLAS EPO-S su frakciniu kvarciniu smėliu leidžia gauti epoksidinį skiedinį, pasižymintį labai aukštais atsparumo parametrais – smarkiau apkrautų juodgrindžių ir pramoninių grindų plyšiams ir įtrūkiams užpildyti. 

informacija Įsigiję šią prekę jos grąžinti negalėsite

Smulkiau

21,12 € su PVM

24,00 € su PVM

5 kg

Charakteristikos

Prekės tiekimo terminas5-15 d.d.
Svoris, kg/vnt.5
IšeigaSąnaudos priklauso nuo pagrindo tipo ir rišiklio funkcijos. Gruntuojant paviršių sąnaudos siekia 0,3–0,5 kg/m².
GamyklaAtlas
Kilmės šalisLenkija

Apie prekę

Rišiklis ATLAS EPO-S su frakciniu kvarciniu smėliu leidžia gauti epoksidinį skiedinį, pasižymintį labai aukštais atsparumo parametrais – smarkiau apkrautų juodgrindžių ir pramoninių grindų plyšiams ir įtrūkiams užpildyti. Juogrindžių plyšių klijavimas ir užglaistymas. Plieninių ir plastikinių elementų tvirtinimas betoni-niuose ir gelžbetoniniuose pagrinduose, mūrytos sieno-se ir pan. Gruntavimas su smėliu, juodgrindžių ir savaime išsily-ginančių masių, bei keraminių dangų ir mineralinių pagrindų stiprinimas.

Pagrindinės sąvybės

● nesusitraukiantis, vandeniui atsparus, remontinis mišinys ● juodgrindžių plyšiams ir įtrūkiams remontuoti ● gruntas su kvarciniu smėliu juodgrindėms, ● savaime išsilyginančioms masėms ● gruntuoti su kvarciniu smėliu visų formatų keraminių plytelių kritinius pagrindus ● rišiklis, gaminti išlyginamąją ir glaistomąją masęPagrindiniai parametrai● Tinkamumo naudoti trukmė išmaišius komponentus* apie 20 min ● Geliacijos trukmė* apie 90 min ● Vaikščioti galima maždaug po 16 val. ● Mechaninė apkrova maždaug po 3 dienų ● Atsparumas gniuždymui pridėjus kvarcinio smėlio nuo 60 iki 65 MPa ** ● Atsparumas temperatūrai sukietėjus rišikliui nuo -20 °C iki +70 °CSAVYBĖS

ATLAS EPO-S – produktas, kurį sudaro du komponentai – A ir B, kuriuos būtina sumaišyti prieš naudojant. A komponentas – epoksidinė derva, B komponentas – kietiklis.

 

Kietėja nesusitraukdamas – galima sandariai užpildyti juodgrindžių plyšius ir įtrūkius.

 

Nepraleidžia vandens – gali būti naudojamas paviršiams, kuriuos gali veikti vanduo ir ilgalaikė drėgmė.

 

Itin geras  mechaninis ir cheminis atsparumas – galima naudoti paviršiams, kurie gali būti pažeidžiami mechaniškai ir kuriais vyksta stiprus ratinių transporto priemonių eismas. Su kvarciniu smėliu, kurio granuliometrinė sudėtis 0,5–1,2 mm, galima gauti skiedinį, kurio atsparumas siekia net 65 MPa.

 

Labai geras sukibimas su betonu, cementinėmis ir anhidritinėmis juodgrindėmis, mozaikiniu betonu, epoksidinėmis dervomis ir metalais.

PASKIRTIS

Rišiklis ATLAS EPO-S su frakciniu kvarciniu smėliu leidžia gauti epoksidinį skiedinį, pasižymintį labai aukštais atsparumo parametrais – smarkiau apkrautų juodgrindžių ir pramoninių grindų  plyšiams ir įtrūkiams užpildyti.

 

Juogrindžių plyšių klijavimas ir užglaistymas.

 

Plieninių ir plastikinių elementų tvirtinimas betoniniuose ir gelžbetoniniuose pagrinduose, mūrytos sienose ir pan.

 

Gruntavimas su smėliu, juodgrindžių ir savaime išsilyginančių masių, bei keraminių dangų ir mineralinių pagrindų stiprinimas.

 

Baseinų vamzdžių, rinktuvų, įrangos elementų ir korpusų tvirtinimas. 

 

Karnizų įrengimas grindų ir sienų sandūroje prieš įrengiant izoliacines dangas.

NAUDOJIMO BŪDAS

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:

tvirtas,

sausas - drėgnis iki 4 %,

švarus, - be riebalų, dulkių, sukibimą silpninančių medžiagų. 

Pagrindas gali būti betono, gelžbetonio, cementinės arba anhidritinės juodgrindės. Lygius, poliruotus, silpno sukibimo paviršius būtina padaryti matinius smėliuojant, frezuojant arba šratuojant ir pan. Bitumo dangas būtina pašalinti. Galimo cementinio pienelio nuo  cementinių juodgrindžių ir galimų apnašų nuo anhidritinių juodgrindžių liekanas būtina griežtai pašalinti.

 

Rišiklio paruošimas

A komponentą būtina išmaišyti pridedamame inde, kad suvienodėtų. Paskiau būtina visą B komponento kiekį ir viską gerai išmaišyti mechaniniu maišytuvu, kurio greitis iki 300 aps./min.  Maišymo trukmė apie 3 min. Maišant masę būtina nugriebti nuo indo sienelių ir dugno maišytuvu, kad gerai pasiskirstytų kietiklis (B komponentas). Išmaišius, medžiagą perpilti į darbinį indą ir dar kartą išmaišyti.

 

Juodgrindžių plyšių glaistymas

Plyšius iki 0,5 mm būtina padidinti prapjaunant.  Plyšius būtina gerai išvalyti ir pašalinti dulkes. Į taip paruoštus plyšius rišiklį ATLAS EPO-S galima pilti tiesiogiai. Galima į dervą (A komponentą) pridėti 10 % svorio ksileno. Tai padės sumažinti dervos klampą, dėl ko rišiklis geriau įsiskverbia į juodgrindžių struktūrą. Didesnius plyšius – daugiau kaip 0,5 mm – galima užpildyti rišikliu, kuris išmaišytas su sausu kvarciniu smėliu. Didžiausia smėlio frakcija negali būti didesnė nei pusė užpildomų plyšių pločio. Rišiklio ir smėlio maišymo svorio
proporcijas būtina nustatyti bandymais, paprastai proporcija būna nuo 1:1 iki 1:5 (rišiklio:smėlio). Kad plyšiai būtų labiau stabilūs, juodgrindėse būtina padaryti apie 10 cm ilgio statmenas įpjovas kas 0,15–0,3 m.  Įpjovų plotis turėtų būti ne mažiau kaip
5 mm ir gylis ne mažiau kaip 10 mm. Iš taip padarytų vagų nuvalyti dulkes, paskiau iki pusės gylio užpildyti epoksidiniu skiediniu (rišikliu + kvarciniu smėliu). Vagose sudėti metalinius jungiamuosius elementus (plokšteles arba vinis).

 

Armavus įpjovas, galima pradėti jas galutinai užpildyti. Rišiklį arba rišiklio ir kvarcinio smėlio mišinį pilti į plyšius tiesiai iš darbinio indo
ir pakartotinai nugriebti plienine mentele, kol plyšys visiškai užpildomas. Kartoti, kol gaunamas reikiamas rezultatas. Užpildžius plyšį, būtina paviršių gausiai užpilti sausu kvarciniu smėliu. Sukietėjus rišikliui, po maždaug 24 valandų, smėlio perteklių pašalinti ir pradėti kitus darbus.

 

Juodgrindžių ir grindų trūkumų pildymas, karnizų įrengimas 

Į išmaišytus A ir B komponentus įpilti sauso kvarcinio smėlio, kurio frakcija 0,2–0,8 mm. Norint gauti skystos konsistencijos skiedinį, į paruoštą rišiklį būtina įpilti kvarcinio smėlio nuo 1:4 iki 1:6 svorio proporcijomis (rišiklio:smėlio). Norint gauti drėgnos konsistencijos skiedinį, į paruoštą rišiklį būtina įpilti kvarcinio smėlio nuo 1:6 iki 1:10 svorio proporcijomis (rišiklio:smėlio). Proporcija priklauso nuo naudojamo smėlio frakcijos ir kiekvieną kartą būtina parinkti individualiai, pagal poreikius. Skiedinį tepti mentele arba lygia plienine mente. Kad geriau sukibtų su kitais apdailos sluoksniais, šviežią skiedinį gausiai pabarstyti kvarciniu smėliu. Sukietėjus skiediniui, smėlio perteklių pašalinti.

 

Savaime išsilyginančių masių ir juodgrindžių bei keraminių plytelių grindų dangų kritinių pagrindų gruntavimas (įskaitant ir didelio formato plyteles).

Paruoštą rišiklį ATLAS EPO-S išpilti ant gruntuojamo paviršiaus, paskleisti kaučiukiniu grandikliu, plienine brauktuve arba voleliu ir sukurti ploną sluoksnį. Gruntą paskleisti taip, kad nesusidarytų balų ir sankaupų pagrindo nelygumuose. Šviežią grunto sluoksnį gausiai pabarstyti sausu kvarciniu smėliu pagal poreikį, pvz., kurio granuliometrinė sudėtis nuo 0,2 iki 0,8 mm. Pabarsčius, paviršius turėtų būti 100 % padengtas smėlio, be matomų drėgnų dėmių. Sukietėjus rišikliui, smėlio perteklių pašalinti.

SĄNAUDOS

Sąnaudos priklauso nuo pagrindo tipo ir rišiklio funkcijos. Gruntuojant paviršių sąnaudos siekia 0,3–0,5 kg/m².  

PAKUOTĖS

1 kg rinkinys:

A komponentas – 0,69 kg metalinė dėžutė

B komponentas – 0,31 kg metalinė dėžutė

INFORMACIJA APIE SAUGĄ

A komponentas

Sudėtyje yra 2,2-bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propano. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Dirgina akis. Labai toksiška vandens organizmas, sukelia ilgalaikius padarinius. Prireikus medicininės pagalbos, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų. Panaudojus, gerai nuplauti rankas ir užterštas kūno dalis. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį (talpyklą) perduoti įgaliotai utilizavimo įmonei arba laikantis gamintojo nurodymų.Elgtis kaip nurodyta saugos duomenų lape.

B komponentas

Sudėtinės dalys benzilo alkoholio, formaldehido, polimero su benzaminu, hidrinto 4,4'-metilenbis(cikloheksiloamin) 2,4,6-tris(dimetilaminmetil)fenolio. Kenksminga prarijus. Kenksminga įkvėpus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Rimtai pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Prireikus kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę ar etiketę. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones

Prarijus skalauti burną. Neskatinti vėmimo. Patekus ant odos ar plaukų nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle. Patekus į akis kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra
ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Turinį ir talpyklą perduoti įgaliotai utilizavimo įmonei arba laikantis gamintojo nurodymų.

 

Didžiausias LOJ kiekis produkte mažiau nei 499 g/l išmaišius A ir B komponentus. Leistinas LOJ kiekis 500 g/l. A/10J/FR kategorija.

LAIKYMAS IR GABENIMAS

A ir B komponentai. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Gabenti
ir laikyti sandariai uždarytose pakuotėse tam skirtose sausose ir gerai vėdinamose vietose, virš 10 °C temperatūroje.

Tinka naudoti 24 mėnesius nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

SVARBI PAPILDOMA INFORMACIJA

Produktas gali natūraliai kristalizuotis. Tai yra procesas, kuris gali vykti sandėliuojant ir nėra medžiagų broko požymis. Tokią kristalizuotą dervą galima suskystinti pakaitinus ją iki maždaug 40  °C, nepakenkiant deklaruojamai kokybei.  

Įrankius iš karto po darbo valyti organiniu tirpikliu, pvz., acetonu.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti produktą, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami  www.atlas.com.pl.

Užduokite klausimą

Registracija nereikalinga

Jeigu neraodote tinkamo atsakymo, užduokite klausimą užpildę formą žemiau.

(nebūtina pildyti)
*(Privalo, kad būtumėte informuoti apie atsakymą)
Path: > > > Atlas EPO-S epoksidinis rišiklis

Atsisiųsti

21 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: